Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.
 1. POSLOVNI PROSTORI IN DELOVNI ČAS
1.1. Naslov podjetja:
Matično podjetje:
4 letni časi, trgovina in storitve d.o.o. , Ravne v Bohinju 14, 4264 Bohinjska Bistrica
 
P.E. Begunje na Gorenjskem:
4 letni časi, trgovina in storitve d.o.o. , Begunje na Gorenjskem 132, 4275 Begunje na Gorenjskem
 
Ostale možne lokacije se uporabljajo v oglaševalske namene, preko partnerskih podjetij ali socialnih omrežij.
 
1.2. Delovni čas:
Od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00; Sobote od 7.00 do 13.00, nedelje in prazniki zaprto razen v primeru individualnih dogovorov.
Delovni čas podporne in naročniške službe je od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure. V kolikor smo odsotni iz pisarniških prostorov, smo dosegljivi na e-mail.
 
2. CENE
Vse cene objavljene v cenikih so informativne. Cene v predračunih so fiksne, lahko pa odstopajo od cene v ceniku ali ob dejanskem odstopanju dela. Prosimo, da ceno pred nakupom obvezno preverite po telefonu, preko spletnega povpraševanja ali e-maila.
 
2.11. Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo “POGODBE O REDNEM POSLOVNEM SODELOVANJU”, kjer so pogoji natančno določeni. Vse cene, kjer valuta ni izrecno navedena so v evrih(€). Vse cene so v neto znesku, brez 22% ali 9,5 % davka na dodano vrednost. razen v cenikih, kjer je posebej izražena cena z davkom na dodano vrednost v rubriki “ z DDV” in posebej cena brez davka na dodano vrednost v rubriki euro(€) neto. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.
Cenik se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
2.2. Cene veljajo na celotnem ozemlju  Republike Slovenije.
2.3. Ob zamudi pri plačilu oz. neporavnavi obveznosti obračunavamo zakonske zamudne obresti katere postanejo del cene po pretečeni valuti.
 
3. NAROČILA
Postopek naročanja oz, zaporedje korakov, ki peljejo do sklenitve posla ali pogodbe:
3.1. Naročila za pripravo ponudb sprejemamo med delovnim časom po telefonu, preko spletne naročilnice in na elektronski poštni naslov info@4letnicasi.com
3.2. Naročila, poslana preko spletne naročilnice in elektronski pošti, sprejemamo tudi izven delovnega časa.
3.3. Naročila potrdimo s ponudbo ali z odgovorom preko elektronske pošte, izrecno tudi preko telefonskega kontakta. Kupec mora ponudbo potrditi z naročilnico, ali z elektronsko pošto ali po telefonu.
 
4. REZERVACIJE TERMINOV
4.1. Rezervacije se izdajajo na osnovi naročila v dogovoru s komercialistom oz. kontaktno osebo.
 
5. PONUDBE
5.1. Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.
5.2. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.
 
Veljavnost ponudbe
Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v eurih in NE vključujejo DDV, razen kjer je na ponudbi druače specificirano.. Cene se lahko spremenijo brez predhodega obvestila. Slike objavljene na spletni strani so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.
 
6. NAČIN DOBAVE
6.1. Za katerokoli dobavo storitev je potrebno predhodno naročilo, plačilo pa se izvrši gotovinsko, ali preko TRR. Računa SI56 9067 2000 0795 364 razen, če ni s “POGODBO O REDNEM POSLOVNEM SODELOVANJU” drugače določeno.
6.2. Po opravljeni storitvi  izdamo dobavnico, originalni račun pa vam pošljemo v roku 7 dni. S podpisom na dobavnici ali delovnem nalogu kupec potrdi opravljeno storitev.
6.3. Osebni prevzem delovnih pripomočkovje možen v skladišču v P.E: Begunje na Gorenjskem ali po dogovoru , od ponedeljka do sobote, v času od 9.00 do 14.00.
6.5. Za zamudo pri dobavi storitev zaradi višjih sil ne odgovarjamo.
6.6. Storitev se izvaja na račun in riziko kupca, vse predmete ki bi jih pri delu lahko poškodovali mora kupec na svoje stroške odmakniti od predmeta čiščenja.
6.7. Delne dobave storitev so možne v dogovoru s kupcem.
 
7. NAČIN PLAČILA
100% plačilo z gotovino ob dobavi storitev in/ali plačilo v roku 7-14 dni, razen, če ni s pogodbo drugače določeno.
 
8.  RAČUNI
8.1. Računi se izdajajo na podlagi dobavnice ali delovnega naloga.
8.2. Cena storitve na računu velja po ceni, ki je določena v ponudbi ali dogovoru.
8.3. Račun prejme kupec v roku 7 delovnih dni.
 
Vse dokumente, predračune, pogodbe, račune v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki ali na papirju, en izvod na papirju in v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja 4 letni časi, trgovina in storitve d.o.o.
Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, kadar kupec izrazi željo, da je dokument napisan še dodatno v tujem jeziku.
 
Dostop do dokumentov hranjenih v podjetju 4 letni časi, tgovina in storitve d.o.o.  je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja.
 
9.  PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA
Kupcu ima pravico da odstopi od ponudbe, po opravljeni storitvi pa odstop ni mogoč.
Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:
· pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
 
10. VARSTVO PODATKOV
Podatki, ki jih kupec posreduje podjetju 4 letni časi, trgovina in storitve d.o.o., se bodo uporabljali izključno za interno uporabo, in ne bodo posredovani tretji osebe ali drugemu podjetju.
 
10.1 Piškotki
Naša spletna stran uporablja piškotke namenje pravilnemu prikazu spletne strani in kodo za sledenje Google Analitics, s katero sledimo uporabnikom po spletni strani, s tem pa lahko uporabniku zagotovimo učinkovitejšo in predvsem boljšo rabo spletne strani.
 
11. OSTALO
11.1. Vsak poslovni partner oz kupec na zahtevo prejme kopijo “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA” v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.4letnicasi.com oz. http://www.cistilni-servis-4letnicasi.com/pogoji-uporabe/.  Poslovni partner vedno lahko zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA”, ne upoštevamo.
11.2. Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA”, bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče najbližje sedežu podjetja 4 letni časi, trovina in storitve d.o.o.
11.3. “SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA”  veljajo  za nedoločen čas in ob objavi na spletni strani www.4letnicasi.com oziroma http://www.cistilni-servis-4letnicasi.com.
11.4. Vsakokratne spremembe, dopolnila, dodatki itd. “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA” so objavljeni na Internetu, na www.4letnicasi.com oziroma  http://www.cistilni-servis-4letnicasi.com.
11.5. DDV
 
4 letni časi d.o.o. : Smo zavezanci za DDV in smo zavezani plačevanju davka na dodano vrednsot.